Mittetulundusühing Eesti Viljatusravi ja Embrüoloogia Selts on üle-eestiline viljatusravi spetsialiste koondav vabatahtlik ühendus viljatusravi valdkonna arendamiseks ning oma liikmete kaitsmiseks.

 

 

 

 

Soovime, et viljatuse murega naistele ja meestele oleks Eestis parimad võimalikud tingimused, seda nii õiguslikus, ravi kättesaadavuse kui viljatusega seotud spetsialistide erialadeülese koostöö tähenduses.

Viljatusravi spetsialistid asutasid valdkonna edendamiseks Eesti Viljatusravi ja Embrüoloogia Seltsi

Seltsi president Tuuli Dmitrijeva

Seltsi eesmärgid

Seltsi eesmärk on viljatusravi valdkonda arendada ja kaitsta oma liikmeid. Eesmärgi saavutamiseks teeb Selts koostööd kõigi institutsioonide, isikute ja isikute ühendustega, kelle eesmärgid ja põhimõtted ei ole vastuolus Seltsi tegevuse eesmärkidega.

Seltsi eesmärgid

Seltsi eesmärk on viljatusravi valdkonda arendada ja kaitsta oma liikmeid. Eesmärgi saavutamiseks teeb Selts koostööd kõigi institutsioonide, isikute ja isikute ühendustega, kelle eesmärgid ja põhimõtted ei ole vastuolus Seltsi tegevuse eesmärkidega.

Eesti Viljatusravi ja Embrüoloogia Seltsi

EVES juhatuse liikmed

2022. aasta septembris asutati Eesti Viljatusravi ja Embrüoloogia Selts (EVES), mis ühendab viljatusraviga seotud erialade esindajaid – embrüolooge, naistearste, meestearste, õdesid ja ämmaemandaid.

Juhatusse kuuluvad - Tuuli Dmitrijeva, Aivar Ehrenberg, Kai Haldre, Kristjan Pomm, Liisa Viirmaa, Maarja Kõiv ja Merlin Pajuva.

Tuuli Dmitrijeva
Aivar Ehrenberg
Kai Haldre
Kristjan Pomm
Liisa Viirmaa
Maarja Kõiv
Merlin Pajuva

Seltsi president Tuuli Dmitrijeva.

Eesti viljatusravi võimalused ja sellega tegelevate 𝗸𝗹𝗶𝗶𝗻𝗶𝗸𝘂𝘁𝗲 𝘁𝗮𝘀𝗲 𝗼𝗻 𝗺𝘂𝘂 𝗺𝗮𝗮𝗶𝗹𝗺𝗮𝗴𝗮 𝘃õ𝗿𝗿𝗲𝗹𝗱𝗲𝘀 𝘃ä𝗴𝗮 𝗵𝗲𝗮 ja soovime, et viljatuse murega naistele ja meestele oleks Eestis parimad võimalikud tingimused, seda nii õiguslikus, ravi kättesaadavuse kui viljatusega seotud spetsialistide erialadeülese koostöö tähenduses. Soovime olla heas partnerluses nii riigiasutuste kui kõigi teiste viljatusravisse puutuvate organisatsioonidega.