Viljatusravi register

EVES visioon Eesti viljatusrarvi ja sugurakudoonorite registri eesmärkidest


Viljatusraviregister on andmekogu, mida peetakse viljatuse põhjuste, viljatusravi tulemuste ja kaugtagajärgede ning viljatusravi abil sündinud laste edasise tervise analüüsimiseks, sugurakudoonorluse korraldamiseks, tervishoiuteenuste korraldamiseks, tervisepoliitika väljatöötamiseks, diagnostika ja ravi käsitluse hindamiseks ning statistika ja teadusliku uurimistöö, sealhulgas epidemioloogiliste uuringute tegemiseks.


Viljatusraviregister on Rahvatervise seaduse alusel loodud rahvastiku tervisega seonduv riiklik andmekogu.
Andmekogu aitab korrastada viljatusraviga seotud meditsiinistatistika kogumise ning loob Eesti erinevate viljatusravikliinikute vahelise  ja rahvusvahelise ravi tulemuslikkuse võrdlusvõimaluse.  Register aitab tuvastada viljatusravi läbinud naiste ja meeste ning viljatusravi tulemusel sündinud laste ja viljatusravis doonorina osalenute võimalikke terviseriske. 


Saadud andmestik on aluseks (viljatuse põhjuste kaardistamiseks), ravitulemuslikkuse ja ravimeetodite omavahelise efektiivsuse ning kulutõhususe ja ohutuse hindamiseks.


Viljatusraviregistri andmestik toetab ja loob eeldused reproduktiivtervisega seotud teadus-ja arendustööks.

Eesti Viljatusravi ja Embrüoloogia Selts