EESTI VILJATUSRAVI JA EMBRÜOLOOGIA SELTSI LIIKMEKS ASTUMISE AVALDUS

Ootame Eesti Viljatusravi ja Embrüoloogia Seltsiga liituma viljatusravi valdkonnaga seotud erialaspetsialiste ja teadlasi.

Soovijatel palume täita allolev avaldus. Allkirjastatud dokumendi palume saata e-mailile: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Avalduse vormi saab alla laadida SIIT

Kõik uued liikmeks astumise avaldused vaadatakse üle ja liikmeks vastu võtmise otsused tehakse EVES juhatuse korralisel koosolekul.

Mina,……………………………………
(nimi; isikukood), soovin astuda Eesti Viljatusravi ja Embrüoloogia Seltsi liikmeks. Olen tutvunud Seltsi põhikirjaga ning kinnitan, et tunnistan Seltsi eesmärke, liikmete kohustusi ja õigusi. Kinnitan, et soovin aktiivselt osaleda Seltsi tegevustes.

Olen viljatusraviga seotud
……………………………………
……………………………………
……………………………………
(valdkond ja töökoht/töökohad, milles tegutsed või tegutsesid).

Õigeaegselt tasutud liikmemaks annab Eesti Viljatusravi ja Embrüoloogia Seltsi liikmele hääleõiguse üldkoosolekul ja võimaluse kaasa lüüa Seltsi tegevuses ning saada Seltsi tegevust puudutavat informatsiooni.
Liikmemaksu suuruse kinnitab Üldkoosolek. Liikmemaks peab olema tasutud iga majandusaasta 31. märtsiks (v.a juhul kui on juhatusega kokku lepitud teisiti). 2023. aasta liikmemaksu suurus on 35€ (kehtib ka 2022. aasta kohta).
Liikmemaksu saab tasuda:
Saaja: Eesti Viljatusravi ja Embrüoloogia Selts
A/a: EE817700771008507643 (LHV)
Selgitus: Liikmemaks 2023 - NIMI

Nimi
Telefon
E- mail
Kuupäev
Digiallkiri

Eesti Viljatusravi ja Embrüoloogia Selts