Karl Ernst von Baer

EESTI VILJATUSRAVI JA EMBRÜOLOOGIA SELTSI PÕHIKIRI

Karl Ernst von Baer oli loodus- ja arstiteadlane, polühistor, kirjeldava ja võrdleva embrüoloogia rajaja. Oma viimased eluaastad (1867–1876) elas Baer Tartus, olles seal Eesti Loodusuurijate Seltsi esimees. Eestis tegeles ta bioloogia teoreetiliste küsimustega. Embrüoloogia ja arengubioloogia alaste uurimuste käigus avastas ta imetajate munaraku. Tema sõnastatud üldised organismide arengu reeglid on tuntud Baeri seadustena.

Eesti Viljatusravi ja Embrüoloogia Selts