Eesti Viljatusravi ja Embrüoloogia Seltsi 2024. aasta üldkoosolek

Eesti Viljatusravi ja Embrüoloogia Seltsi (EVES) üldkoosolek toimub 05. aprillil 2024, Viljandis, Sakala Keskuse sammassaalis (teisel korrusel) (Tallinna 5, Viljandi) algusega kell 15:40, kohe peale EVES Kevadseminari.

Koosoleku päevakord:

  1.     2022. ja 2023. aasta tegevuste ülevaade ning 2024. aasta tegevusplaan
  2.     2022. ja 2023. aasta majandusaasta aruanne 
  3.     Revisjonikomisjoni ettekanne
  4.     2022. ja 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
  5.     EVES põhikirja muudatusettepanekud ja hääletus*
  6.     Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete tutvustus ja valimine
  7.     Kohapeal algatatud küsimused

Iga EVES hääleõiguslik liige, kellel pole võimalik kohal olla, saab oma hääle volitada teisele EVES hääleõiguslikule liikmele, selleks palume saata digiallkirjastatud volitus EVES juhatusele juhatus@viljatusraviselts.ee. Volituse blanketi leiab siit.

Põhikirja kohaselt võib ühel seltsi liikmel olla kuni kaks volitust.

* muudatusettepankutega saab tutvuda siin.