Eestisse on vaja viljatusravi ja sugurakkude doonorite registritKehavälise viljastamise #IVF abil on maailmas sündinud juba >𝟭𝟬 𝗺𝗶𝗹𝗷𝗼𝗻𝗶 𝗹𝗮𝗽𝘀𝗲. Eestis sünnib kunstliku viljastamise abil igal aastal ligikaudu 800 last.


Eesti viljatusraviga tegelevad erialaspetsialistid leiavad, et viljatsuraviga seotud admete kogumine on Eestis kahjuks puudulik ja 𝘃𝗮𝗷𝗮 𝗼𝗻 𝗮𝘀𝘂𝘁𝗮𝗱𝗮 𝗿𝗶𝗶𝗸𝗹𝗶𝗸 𝘃𝗶𝗹𝗷𝗮𝘁𝘂𝘀𝗿𝗮𝘃𝗶 𝗷𝗮 𝘀𝘂𝗴𝘂𝗿𝗮𝗸𝗸𝘂𝗱𝗲 𝗱𝗼𝗼𝗻𝗼𝗿𝗶𝘁𝗲 𝗿𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿, sarnaselt teiste meditsiiniregistritega.

Abistatud reproduktiivmeditsiini tehnoloogiate registrite vajaduse on välja toonud ka Euroopa Inimreproduktsiooni ja Embrüoloogia Ühing #ESHRE. Registrite eesmärk on kaitsta vanemate, sugurakkude doonorite ja tulevaste laste õigusi. Andmete ühetaoline kogumine peab olema riikides kohustuslik ja sisse kirjutatud valdkonda reguleerivasse Euroopa Liidu direktiivi.

Loe hiljutist intervjuud EVES juhatuse liiikme 𝗗𝗿 𝗞𝗮𝗶 𝗛𝗮𝗹𝗱𝗿𝗲𝗴𝗮:

https://tervis.postimees.ee/7750453/kehavalise-viljastamise-abil-sunnib-eestis-igal-aastal-koolitais-lapsi
 

Eesti Viljatusravi ja Embrüoloogia Selts