Eesti Viljatusravi ja Embrüoloogia Seltsi pressiteade 06.04.2023


Eestisse on vaja viljatusravi ja sugurakudoonorite andmekogu

Reedel, 31. märtsil toimus Tartus Eesti Viljatusravi ja Embrüoloogia Seltsi (EVES) kevadseminar, millest võtsid osa Eesti reproduktiivtervisega seotud spetsialistid nii kõigist Eestis tegutsevatest viljatusravikeskustest kui ka koostööpartnerid Sotsiaalministeeriumist, Tervisekassast, Ravimiametist ja Tervise Arengu Instituudist. Seminari avaloengu pidas Rootsi viljatusraviregistri eestvedaja professor Christina Bergh, kes jagas Rootsi kogemust viljatusraviregistri loomisest ning tõi välja erinevad registri kasutegurid nii viljatusravi tulemuslikkuse mõõtmisel, ohutuse, patsientide informeerimise osas kui registri abil kogutud andmete põhjal tehtud teadusuuringutest. Kõigi mainitud riigiametite esindajad andsid ettekandega edasi omapoolse kogemuse ja mõtted meditsiiniliste andmekogude praegusest praktikast ja tervishoiusüsteemi võimalikest tulevikusuundadest.

EVES seminaril osalenud erialaspetsialistid arutasid üheskoos Tervisekassa, Tervise Arengu Instituudi, Sotsiaalministeeriumi ja Ravimiameti esindajatega sellise andmekogu vajalikkuse ning võimaliku korralduse üle. Seminari tulemusel jõuti konsensusliku arusaamiseni, et Eestisse on vaja viljatusravi ja sugurakudoonorite riikliku registrit, nii nagu see on tänaseks olemas suures osas Euroopa riikides ja nagu peab seda oluliseks ka Euroopa Komisjon ja Euroopa Reproduktiivmeditsiiniühing (ESHRE). EVES juhatus ja selleks ellu kutsutud töörühm jätkavad tööd viljatusraviregistri loomiseks.
Selline andmekogu loob võimaluse viljatuse põhjuste, viljatusravi tulemuste ja kaugtagajärgede ning viljatusravi abil sündinud laste edasise tervise analüüsimiseks, sugurakudoonorluse korraldamiseks, tervishoiuteenuste korraldamiseks, tervisepoliitika väljatöötamiseks, diagnostika ja ravi käsitluse hindamiseks ning teadusliku uurimistöö tegemiseks.

Eesti Viljatusravi ja Embrüoloogia Selts ühendab viljatusraviga seotud erialade esindajaid kõigist Eesti viljatusravikeskustest - embrüolooge, naistearste, meestearste, õdesid ja ämmaemandaid ning teadlasi. EVES eesmärgiks on ühiselt edendada ja esindada reproduktiivmeditsiini valdkonda Eestis. EVES seitsmeliikmelisse juhatusse kuuluvad naistearstid Ailen Aluri, Aivar Ehrenberg ja Kai Haldre, embrüoloog Merlin Pajuva, embrüoloogi taustaga Karin Rosenstein ning meestearst Kristjan Pomm, seltsi ellukutsuja ja president on embrüoloog Tuuli Dmitrijeva.


Lisainfo: Tuuli Dmitrijeva
Seltsi president
Tel: 58 141 715
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kai Haldre
Tel 511 2170